Projecte col·laboratiu de solució integral cooperativa al model agroalimentari


AgroEvolution és un projecte col·laboratiu de solució integral cooperativa al model productiu agroalimentari 0

El projecte consisteix en el desenvolupament de les eines de software necessàries per permetre a una associació agrària de qualsevol tipus i de qualsevol lloc del món (en tant que es tradueixi posteriorment); implantar un motor dinamitzador de la zona en forma de mercat virtual i de servei. El qual a través de la distribució del producte entre productors i consumidors al més mínim preu de cost i sense ànim de lucre, fa del software AGROEVOLUTION, l’eina perfecte per donar aire a la pagesia d’una zona, dotar-la dels mecanismes necessàris per reeixir en el gremi i evitar els circuits de distribució de les multinacionals. Retornant els beneficis, quins siguin, al territori i a les persones. I no als grans capitals multinacionals.

Davant l’actual model de la terra de propietavideot privada i de cultius enfocats al sistema capitalista, hem emprès la via directa cap a la utopia. L’eina que pugui permetre fer dels ideals de justícia, igualtat i fraternitat al camp, una pràctica diària.

Els ideals concretament d’autoabastiment local i comunitari. D’una feina justa i digne per la supervivència de la pagesia. Per una transformació agrària que garanteixi la pervivència del model productiu basat en la sanitat de la persona. Basat en obtenir productes més naturals i de regenerar el model de consum enfocat a les necessitats alimentàries i de sanitat de la gent.

 

AgroEvolution es un proyecto colaborativo de solución integral cooperativa al modelo productivo agrario y ganadero.

El proyecto consiste en el desarrollo de las herramientas de software necesarias para permitir a una asociación agraria de cualquier tipo y de cualquier lugar del mundo (en tanto que se traduzca posteriormente); implantar un motor dinamizador de la zona en forma de mercado virtual y de servicio. El cual a través de la distribución del producto entre productores y consumidores el más mínimo precio de coste y sin ánimo de lucro, hace del software AGROEVOLUTION, la herramienta perfecta para dar aire a la agricultura de una zona , dotarla de los mecanismos necesarios para tener éxito en el gremio y evitar los circuitos de distribución de las multinacionales. Devolviendo los beneficios, cualesquiera que sean, al territorio y a las personas. Y no a los grandes capitales multinacionales.

Ante el actual modelo de la tierra de propietat privada y de cultivos enfocados al sistema capitalista, hemos emprendido la vía directa hacia la utopía. La herramienta que pueda permitir hacer los ideales de justicia, igualdad y fraternidad en el campo, una práctica diaria.

Los ideales concretamente de autoabastecimiento local y comunitario. De un trabajo justo y digno para la supervivencia de la agricultura. Por una transformación agraria que garantice la pervivencia del modelo productivo basado en la sanidad de la persona. Basado en obtener productos más naturales y de regenerar el modelo de consumo enfocado a las necesidades alimentarias y de sanidad de la gente.

  • AgroEvolution és un projecte paral·lel a l'Associació pagesa Massís de Montserrat. Consisteix en la edició d'una distribució de mòduls per a wordpress, que serveixin a col·lectius de pages@s per distribuir en forma de servei i horitzontalment. De manera que localment es pugui competir de tu a tu amb les multinacionals agroalimentàries amb una eina potent i compacta que estructuri i coordini més eficaçment l'activitat agrària, ramadera i artesana.


↑ Top